A Letter to All Czechs Living Abroad

Vážení krajané, občané České republiky, 

v dubnu tohoto roku jsme se na Vás jako skupina senátorů obrátili s informací týkající se projednávání problematiky zavedení korespondenčního hlasování. V rámci novelizace zákona pro volby do  Parlamentu České republiky jsme usilovali o prosazení pozměňovacího návrhu, který zaváděl korespondenční hlasování již pro nadcházející sněmovní volby v říjnu 2021. Rozprava k zákonu v Senátu  trvala téměř šest hodin. Její celkový obsah je dostupný na  webových stránkách Senátu. Přestože se nepodařilo pozměňovací návrh prosadit, intenzivní debata toto téma alespoň opět s naléhavostí otevřela. Důležitou otázkou  nyní je, jak budeme postupovat v prosazování korespondenční volby do budoucna.  

Nelze zastírat, že brzké schválení korespondenčního hlasování pro občany žijící v zahraničí se neobejde bez dvou základních předpokladů. 

Prvním předpokladem je sněmovní většina složená z poslanců demokratických koalic (STAN a Piráti a koalice SPOLU). Vláda v čele s hnutím ANO podporovaná komunisty již ukázala, že korespondenční hlasování nepodporuje,  i když bylo obsahem jejího programového prohlášení.  

Druhým předpokladem je rychlé předložení senátního návrhu korespondenční volby Poslanecké sněmovně ihned po říjnových volbách. Tento postup otevírá možnost zařazení korespondenční volby na pořad jednání Sněmovny ještě před tím, než nová vláda začne poslancům předkládat vládní návrhy zákonů. Tak by mohla novela volebního zákona “proklouznout” ke schválení. 

Je zřejmé, že naplnění prvního z předpokladů není z lavic Senátu plně v našich rukách. Jeho splnění závisí na vůli voličů, a výsledku nadcházejících voleb. Druhý z předpokladů jsme již začali naplňovat. Na konci června se padesát senátorů připojilo k senátnímu návrhu zákona, který korespondenční hlasování zavádí pro volby do Poslanecké sněmovny a  pro volbu prezidenta republiky. Koncem července byl návrh schválen příslušnými výbory a nyní čeká na konečné projednání a schválení plénem Senátu. Chystáme se tak učinit na první schůzi po říjnových volbách tak, aby byl okamžitě postoupen k projednání nově zvoleným poslancům. Na těch pak bude záležet, jak se senátní novelou naloží, a zda ji rychle schválí. 

Jsme si vědomi, že slibů o zavedení distanční volby pro české občany žijící v zahraničí padlo od sametové revoluce více než mnoho, a proto existují vážné důvody ke skepsi. Přesto neztrácíme naději, že se nyní otevřela možnost, jak díky zvolené strategii korespondenční volbu co nejdříve prosadit. Bude však záležet na hlase každého z nás doma i v zahraničí.  

Se srdečným pozdravem

Senátoři

Marek HILŠER

Pavel KÁRNÍK

Marek OŠŤÁDAL

Alena DERNEROVÁ