Czech Mass

Since October 2018 there is a regular Holy Mass in Czech held in Velehrad once a month. The Mass is always on a Sunday from 2pm in Espinosa Room (Velehrad, 39 Lonsdale Rd., Barnes, London SW13 9JP).

 

“Sermon from the empty church St. Salvator” in Czech and English 

 

 

Mass Schedule 2020

All Masses at Velehrad are cancelled during the COVID-19 emergency situation.  

Sunday, 5th January 2020 – 2. neděle po Narození Páně

Sunday, 2nd February 2020 – Svátek Uvedení Páně do chrámu

Sunday, 8th March 2020 – 2. neděle postní

Sunday, 5th April 2020 – 6. neděle postní – Květná neděle

Sunday, 10th May 2020 – Svatojánská

Sunday, 7th June 2020 – Slavnost Nejsvětější Trojice

Sunday, 5th July 2020 – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje