Czech Mass

Since October 2018 there is a regular Holy Mass in Czech held in Velehrad once a month. The Mass is always on a Sunday from 2pm in Espinosa Room (Velehrad, 39 Lonsdale Rd., Barnes, London SW13 9JP).

 

 

 

Mass Schedule 2020

Sunday, 5th January 2020 – 2. neděle po Narození Páně

Sunday, 2nd February 2020 – Svátek Uvedení Páně do chrámu

Sunday, 8th March 2020 – 2. neděle postní

Sunday, 5th April 2020 – 6. neděle postní – Květná neděle

Sunday, 10th May 2020 – Svatojánská

Sunday, 7th June 2020 – Slavnost Nejsvětější Trojice

Sunday, 5th July 2020 – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje