Czech Mass

Since October 2018 there is a regular Holy Mass in Czech held in Velehrad once a month. The Mass is always on a Sunday from 2.30 pm in Espinosa Room (Velehrad, 39 Lonsdale Rd., Barnes, London SW13 9JP) with a short talk and refreshments afterwards.

Czech Masses in 2023

 08.01.2023 – Zjevení Páně

05.02.2023 – 5. neděle v mezidobí

05.03.2023 – 2. neděle postní

02.04.2023 – Květná neděle

14.05.2023 – 6. neděle velikonoční

04.06.2023 – Nejsvětější Trojice

1.10.2023 – Sv. Václava